Ma'at-mesterség holdfénynél 2.0

Babalon és a Hármas Istenõ: Maat Thelemikus boszorkánysága

Leírás: A hármas istennõ, mint Szûz, Anya és Banya nem egész, a negyedik arc, a Szeretõ nélkül. Babalon, mint elsõsorban férfiak által alkotott és alakított istennõ magányosnak tûnik másik három aspektusa nélkül. Amit egyesek kölcsönös ellentétnek látnak, kölcsönös erõforrásként használható.

A Wicca rituálék rendszerét a Szent Liget Körében, a pantheista Wicca egyháza tagjaként, fõpapnõjeként és tanácstagjaként tanultam az ohioi Columbus városában. A thelemikus oldal saját gyakorlatomból fakad.

A Maat-mesterség ezen verziója csoportos rítusból lett átalakítva, hogy használható legyen legyen egyszemélyes, kétszemélyes, vagy bármely egy számjegyû kis csoportban végzett Munkaként.

Rituáléjegyzetek:

Az X a bot végével a földön koppantást jelez.

Az oltáron, vagy körülötte: pálca, tõr, kehely, pentákulum, gyertya, bot, víz, só, fém- vagy kerámiatál, ágas növény [a víz hintéséhez - ford.], füstölõ, sütemény & bor.

A rituálé elõtt írd fel kívánságaidat papírlapokra. Tarts magadnál az invokáció végéig.

Telihold rituálé egy, kettõ, vagy kevesek számára

Akaratnyilvánítás: Tégy amit akarsz lesz a törvény egésze; Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

Idézés:

Olyan idõben, mely nem idõ XXX

Olyan helyen, mely nem hely XXXXX

Olyan napon, mely nem nap XXX

Olyan térben, mely nem tér

A világok közt, s azokon túl.

Öntsd a vizet a tálba, tegyél bele három tõrhegynyi sót és mondd:

Áldott légy, Víznek teremtménye: tisztítsd meg körünket minden negativitástól és megkötéstõl.

Áldott légy, Sónak teremtménye: tisztítsd meg rituális terünket a zavartól és

Az ágas növénnyel hints sós vizet, míg az óramutató járásával ellentétesen körbejársz. Ha körbeértél, tedd vissza a sós vizet és az ágat az oltárra. Vedd fel a füstölõt, gyújtsd meg a gyertyáról.

Füstölés - Áldott légy, Tûz és Lég teremtménye; édesítsd meg körünket, légy meghívás azoknak, kiket megidézünk.

Járj körbe a füstölõvel az óramutató járásával megegyezõ irányban, majd tedd vissza a füstölõt az oltárra. Öntsd ki a sós vizet a tálból és töröld szárazra.

A Kör meghúzása: fogd a tõrt két kézzel, heggyel lefelé. Járj körbe az óramutató járásával megegyezõn, s mondd:

Megidézlek téged, ó erõnek köre, hogy az emberek világa és a Hatalmasok birodalmai közt határ légy. Õrzõ és védelem leszel, ezért megáldalak és felszentellek téged.

Az Õrtornyok hívása:

Kelet Õrtornyának õrzõi
Levegõ ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Tisztítsd meg gondolatainkat és tudatunkat az elme pengéjével. Úgy legyen.

Dél Õrtornyának õrzõi
Tûz ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Gyújtsd meg szívünk bátorságra és szerelemre az akarat pálcájával. Úgy legyen.

Nyugat Õrtornyának õrzõi
Víz ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Enyhítsd szomjunk és moss át minket a könyörület kelyhével. Úgy legyen.

Észak Õrtornyának õrzõi
Fõld ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Egyensúlyozd ki Rend- és Káosz-uralta munkánk a Föld pentákulumával. Úgy legyen.

Lefelé: Múlt Õrtornyának õrzõi
Emlékezet ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Segíts visszaemlékeznünk hibáinkra, hogy elkerülhessük megismétlésüket. Úgy legyen.

Felfele: Jövõ Õrtornyának õrzõi
Képzelet ereje, hívlak, hogy részt vegyél egyszerû rítusunkon.
Adjanak látomásaitok szárnyakat szívünknek és erõt kezeinknek. Úgy legyen.

Invokáció:

Megidézzük és hívjuk Úrnõnk és Urunk négy formáját körünkbe és szívünkbe.

Úrnõ, hívunk téged mint Ma'at. Az igazság és rend szüzeként,
Segíts helyet építenem, hol megvethetem lábam, hogy mozdíthassam az Univerzumot! Ma'at, jöjj most közénk!

Úr, hívunk téged, mint Heru-Pa-Kraat. A gyermek Hórusz
Mutasd meg a csend erejét és bizonyítsd a Misztérium hatalmát! Heru-Pa-Kraat, jöjj most közénk!

Úrnõ, hívunk téged mint Babalon. Vágy és élvezet szeretõje,
tanítsd meg, hogyan finomítsuk elragadtatásunkat a mûvészet finomságában! Babalon, jöjj most közénk!

Úr, hívunk téged, mint Pan. Erdõk és hegyek szavas királya,
hatalmas és jóságos barátunk, hívj minket sípod hangjával! Pan, jöjj most közénk!

Úrnõ, hívunk téged, mint Ízisz. Ozirisz felesége és huga, Hórusz anyja,
avass minket be a Mágia munkájába és játékába! Ízisz, jöjj most közénk!

Úr, hívunk téged, mint Ozirisz. Hórusz és Anubisz atyja,
Ízisz férje és bátyja, emlékeztess minket az aratásra és vetésre! Ozirisz, jöjj most közénk!

Úrnõ, hívunk téged, mint Neftisz. Szet felesége és huga, Ízisz huga,
Anubisz anyja, könnyíts félelmünkön és veszteségeinken, hozz nekünk békét! Neftisz, jöjj most közénk!

Úr, hívunk téged, mint Szet. Apep vörös legyõzõje, vihar és káosz harcosa,
taníts minket védelemre és cselekvésre. Szet, jöjj most közénk!

(csend tizenegy szívdobbanásig)

Üdvözlet, Úr és Úrnõ Szent Arcai!

Üdvözlet, Úr és Úrnõ szent avatárjai!

Minden Istennõ ugyanazon Úrnõ

Minden Isten ugyanazon Úr

Kettõ egyenlõ nulla; Három egyenlõ nulla

Aumgn Ha!

Helyezd írott vágyad a tálba, majd töltsd fel mágikus erõvel. Ezt teheted tánccal és kántálással, vagy kántálással és tapssal, vagy ahogy neked megfelelõ

Tánc a körben egyre gyorsabban, Erõkúp emellése

A tûz körül körbe-körbe
Erõkúpot táncolunk
Vágyunkat hívjuk a Körbe
Úgy legyen, mit akarunk (3x)

Hold fényében szõdd a varázst
Körünk táncold éjen át
Hold fényében nõ a varázs
Halljad hát varázsdalunk (2x)

Érintsd kezed összetéve a földhöz. hozd a süteményt és bort (vagy más ételt és italt) az oltárhoz.

Edd meg, vagy égesd el a vágyat tartalmazó papírt. Önts rá áldozati bort, törj süteményt áldásként, s mondd:

Nuitnak. Hadit által. Ra-Hoor-Khuit nevében. Úgy legyen.

Egyél, igyál akaratod szerint, majd állj fel és szólítsd meg az isteneket

Úr, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Szent avatarok, Heru-Pa-Kraat, Pan, Ozirisz és Szet,
Köszönjük, hogy megosztottátok lényeteket velünk. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Úrnõ, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Szent arcok, Maat, Babalon, Ízisz, Neftisz,
Köszönjük, hogy megosztottátok lényeteket velünk. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Jövõ Õrtornyának õrzõi,
Képzelet ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Múlt Õrtornyának õrzõi,
Emlékezet ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Észak Õrtornyának õrzõi,
Föld ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Nyugat Õrtornyának õrzõi,
Víz ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Dél Õrtornyának õrzõi,
Tûz ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Kelet Õrtornyának õrzõi,
Levegõ ereje
Köszönjük, hogy egyszerû rítusunkon jelen voltatok. Maradjatok, ha akartok, menjetek, ha mennetek kell. Dicsõség és jó utat nektek.

Tõröddel járj körbe az óramutató járásával ellentétesd irányban és nyisd meg a kört

Megnyitlak, erõnek köre, ne légy tovább határ az emberek világa
és a Hatalmasok birodalmai közt. Õrzõ és védelem voltál,
amiért megáldalak és elengedlek téged.

Ha többen állnak a körben, mindenki mondja:

Nyitva a kör, de meg nem törve

Boldog a találkozás, boldog az elválás, boldog a viszontlátás.

(Nevetés, kiabálás, ölelkezés)

Írta: Nema

Eredeti hely: http://www.horusmaat.com/silverstar2/SILVERSTAR4-PG19.htm