Kettõs Áramlat Tollszentelés

(a földön állva emeld választott tollad az ég felé, és mondd)

A lélek nyugalompontján
Az Igazság ítélõcsarnokában
Megpecsételem a mozgás folyamatos egyensúlyának jelét
Ezen tollat, mely az égisteneket mozgásukban hordozza.
Ím szívem ellensúlya És az Írnok írótolla.

(Húzd át a tollat a füstölõ felett)

Vigye ez lelkem forgó szélként
A viharos egek magasába
És a bíbor hajnal görbületéhez
Idõtlen röptömben egyre magasabbra keringve
Fedd fel a tánc mintázatát.

(Húzd át a tollat gyorsan a tûzön, hogy átvilágítsa a fény)

A lángoló csillagok érintésére születtem
Az élet lüktetésére a szívben
Mely éj és nappal változását üti.
A nap tüzének arany-méz nektárja
Az emelkedõ élet szivárvány szárnyait lobbantja lángra

(hintsd meg a tollat vízzel)

A tengeri madár kering csendesen vadászva,
Majd hullámnál sebesebben csap le
Karmain sötét halál száguld;
Az óceán misztériumainak mélyére jut
Hogy meszerezze az arany s ezüst halat.

(Érintsd a tollat az oltárkõhöz)

A sok maszk mögötti egyetlen lélegzet által,
Mely a teremtés hangtalan szavát mondja
Birtoklom eme szimbólum hatalmát
A Keselyû és Sólyom erejét,
A körbetekeredõ kígyóét, az aeon fekete lángjáét.

(fogd a tollat a szívedhez)

Nu által, ki Haditot rejti és Hadit által, ki Nuit magja!
Hórusz és Harpokratész által, ki elõtör és visszatér!
Babalon által, ki a Grál õre
És a naptól koronázott Fenevadat üli meg!
Feltöltöm e tollat Maat mágiáival,
Ki volt, Nincs és lesz:
Ki a fény és sötét oszlopai közt áll
Koronája az Igazság ragyogó tolla
A hármas túlonnan fátylába burkolva
És évmilliók jelét adva.
Tahuti a Korok Szavát adja,
Pan fuvolázik a kettõs pálcájú táncosnak.
Ychronos, idézd meg!
Cthonos, idézd meg!
Abrahadabra! Ipsos!

(Mutasd a Csend Jelét, a tollat ajkadhoz érintve)

~ Shade Oroboros

Eredeti hely: http://horusmaatlodge.com/rites/double-current-feather-consecration-2/