MI A HORUS MAAT PÁHOLY?
MI A KETTŐS ÁRAMLAT?
MI A SZENT ŐRZŐ ANGYAL? KI N’ATON?
MI A TIZENEGYCSILAG MUNKA?
MI A HOLDBÁZIS TEMPLOM?
MIK AZ AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK?
HOGYAN LÉPHETEK KAPCSOLATBA A HORUS MAAT PÁHOLLYAL?

MI A HORUS MAAT PÁHOLY?

A Horus Maat Páholy 1979 április 26-án, újholdkor alapult, Soror Nema és a Csillag & a Kígyó Liget találkozóján. Célunk az volt, hogy Thelemita mágusok laza csillagképét hozzuk létre, kik elkötelezettek a 93/696-os Kettős Áramlat evolúciós energiáinak terjesztése iránt, a lehető legmentesebben a tekintélyelvű hierarchiától, mely oly gyakori az okkult szervezeteknél.

A kezdetektől szorgalmazzuk az önavatást, mivel felismertük, hogy minden avatás lényegileg az egyénről szól, személyes, néha véletlenszerű, rejtélyes és lehetetlen mások számára kategorizálni vagy meghatározni. Megkísérlünk szabadon hozzáférhetővé tenni egy olyan mágikus módszert, melyet hatékonyabbnak találtunk, mint bármely más rendszert vagy nem-rendszert. Jelképünk vörös, lefelé mutató háromszög, rajta a fekete lángtoll, az egyiptomi hieroglifák stílusában.

A legkülönbözőbb tudáshátterű emberek alakítottak ki velünk kapcsolatot. A mágia, wicca, tantra, alkímia, tudomány, taoizmus, művészet, jóga, sámánizmus, asztrológia, politika, vallás, szürrealizmus, történelem, fizika, pszichológia, illetve hermetikus filozófia káoszából azt figyeltük meg, hogy az ének sokaságából, melyekből mindannyian állunk, összeállhatnak egy univerzálisabb önvalóvá. A világ emlékezetéből emelkednek ki minden földek és korok istenei, hogy csatlakozzanak hozzánk. A jövő megnyílik.

Sokan csatlakoztak hozzánk az első néhány évben, a Hadúr-Munka és a Mágusok Találkozója idejében. A Külső Síkokon ezután a HMP kevésbé aktív korszaka következett, melynek vége lett, mikor Frater Aion fogta az összes létező anyagunkat és folyamatosan fejlődő honlapot csinállt belőle a www.horusmaat.com wecímen. Az Internet lehetőséget adott, hogy a legváltozatosabb emberek közt kommunikáció induljon. Az évek alatt laza és formális kapcsolatokat alakítottunk ki olyan csoportokkal, mint a Bate Cabal, Q.B.L.H., O.A.I., az Order ov Chaos, az Invisibles, különböző O.T.O. és covenek, és ezeknél még titkosabb közösségek. Sokunk magányosan, vagy néhány közeli baráttal dolgozik.

Gyakorlati szempontból a Páholy főleg a kibertérben létezik HMP levelezőlista formájában, melynek most Frater Aleph ad helyet, ahol összegyűltünk, hogy megosszuk egymással gondolatainkat és játsszunk. A szervezeti felépítés eredeti leírása említ aktív (RHK) és inaktív (HPK) tagokat, mely furcsán látnokinak tűnik annak fényében, hányan jönnek csak csendesen nézelődni. Az egyetlen dolog, amit hoztunk, a kölcsönös tiszteletről szól, a netes harcok elkerüléséről. Csak annyit kérünk, ha valakivel veszekedni kell, azt ne a levelezőlistán, mert az ebben az értelemben közös szent terünk. Azok, akik látták már más levlistákon, milyen unalmas, pusztító és értelmetlen tud az ilyesmi lenni, megértik, miért kérjük ezt. Emellett azt kérjük, hogy semmilyen anyagot ne adjon senki tovább annak írójának engedélye nélkül. Van egy csak tagok számára elérhető Archívum is az eddigi évek munkásságáról.

A csoportos mágikus gyekorlat szintén jelentőssé vált, főleg a Tizenegycsillag (11*) és a Holdbázis Templomban való összegyűlés.

MI A KETTŐS ÁRAMLAT?

A Kettős Áramlat a mágikus idő és technika ikerfonalaiból szövődik.

A 93-as Áramlat kezdetén, 1904-ben Frater Perdurabo megkapta a Liber AL vel Legist, a Törvény könyvét. Aleister Crowley a modern mágia átalakítója: a Golden Dawn kabbalisztikus és hermetikus hagyománából kiindulva áthaladt a keleti gondolkodás különböző iskoláin, s végül létrehozta a technikák egy lenyűgöző szintézisét, melynek mottója: "A tudomány módszere, a vallás célja". Az általa kapott kvantumkozmológiai jelenés központjában Hórusz, az egyiptomi isten ereje és tüze állt, a szoláris tudatosság robbanása az emberiség felszabadításáért, a forradalomért, és az értelmetlenné vált rendszerek lebontásáért.

Ezt egyesúlyozza ki a 696-os Áramlat, melyet Soror Nema 1974-es tapasztalata indított el, a Liber Pennae Praenumbra: A Toll előárnyékának könyve, mely Maat, az igazság istennője szavait tartalmazza. Míg Hórusz ereje a tágulás és ragyogás, Maaté a megérzések és misztériumok. Mint Yang & Yin, androgün és günander alakítják ezen ikrek az Élet és Halál fájának két oldalát az evolúció következő lépcsőfokához, mely elvezet minket N'Atonhoz, az emberiség felébredt globális tudatához. A gyakorlatban úgy vettük észre, Hórusz mágiáit Maaté gyakran katalizálja és felgyorsítja, s így a megvilágosodás és mutáció egysége jön létre. Hórusz szava az ABRAHADABRA, Maaté az IPSOS.

Ezen energiák mind az aeonok mozgásán alapul: a történelem előtti samanisztikus múltunk névtelen aeonjából a történelmi fejlődés négy időszaka emelkedett ki. Iszisz, az anya aeonja a természethez és a pogánysághoz kötődött, Oziriszé, az atyáé a monoteizmushoz és a városok kialakulásához. Ez utóbbi periódus végén a romlást döntik meg Hórusz, a fiúgyermek energiái, a technológiai változás, káosz és anarchia modern kora. Ez vezet majd el a lánygyermek, Maat idejéhez, kinek léte egyedülálló és váratlan módokon manifesztálódik majd. Mágiája eyik formája az időfolyam visszafordítása. Ahogy Maat visszafelé áramló ideje Hórusz előreáramló idejével találkozik, megértjük a Szó Nélküli Aeont, mikor valami hatalmasabbá válunk, olyanná, mely magként rejlik örök mostani önmagunkban. A Mágia Művészetének része ráébredni ezen korszakok formuláira az Akarattal összhangban. Ahogy Herakleitosz, a görög filozófus kijelentette i.e. 500 környékén: "Az aeon egy gyermek játéka"Ezen energiákat mozgósítjuk a ma világának evolúciója, megvilágosodása és túlélése érdekében.

MI A SZENT ŐRZŐ ANGYAL? KI N’ATON?

A posztmodern mágiának egy másik fontos gondolata a Szent Őrző Angyal ismerete és a vele való kommunikáció. Ez visszanyúlik a görög "daimon", iletve a római "géniusz" elképzeléséhez. Nyugaton az első leírás az Abramelin Szent Mágiája című grimoire-ban jelent meg, s ezt Crowley és mások jelentősen továbbfejlesztették. Crowley technikájának alapja az egyedi Valódi Akarat és ennek látnoki úton történő felfedezése. Ahogy a mágia magas művészetét személyessé tesszük, ennek a Szellemnek a kibomlását fedezzük fel, s ezen folyamat sok új kérdésez vezet: ez valóban az Én, vagy valami más? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a lélek és az Isteni Mivolt közt? Ez az Én univerzális és örökkévaló, vagy egy életre korlátozódik? Mi a pokolért vagyunk itt, és a mennyek nevére, mit tehetünk ezzel?

A 93-as Áramlat központi rituáléja ezen kapcsolathoz a Liber Samekh, közismertebb nevén a Soha Nem Született Invokációja. A 696-os Áramlatban a lényegi eszköz a tükör, mely a tagok oltárán is helyet kap. Ha nem foglalkozol az alkímiai változás ezen Nagy Művével, lehet, hogy érdemes lenne, mert a felfedezésekhez nagyban segítséget nyújtó szinkronicitás- és intuíciómezőt hoz létre. A tarot, a rúnák, illetve a Ji Ching, hatékony kommunikációs módok, ahogy az álmok is. A tüzes látomásokat és kísérteties szavakat félretéve, az ember művészete bármilyen formában gyakran a Szent Őrző Angyal üzenetét manifesztálja. Létfontosságú a mágikus napló rendszeres vezetése is.

Maat mágiájának egyik központi gondolata N'Aton, a jövő emberiségének kollektív és felébredt öntudata. Mondhatjuk, hogy ez magába foglalja halott őseinket, minden élőt és még meg nem született gyermekeinket. Így talán kiléphetünk az időből és az örök pillanatban létezhetünk, mert mindannian magunkban hordozzuk N'Aton magjait. Sokunk számára a Szent Őrző Angyal N'Aton embrió-, vagy teljesen megvalósult formája, s ezen felfedezés gyorsítja a folyamatot.

“Ha a szimbólum-módszer jól működik neked, N'Atonra talán a legpontosabb a Maat-pálca, amit hordoz. A nyél alját lótuszbimbó öleli, maga a pálca könyöktől ujjhegyig ér, tetején kígyóval övezett szív (3 1/2 fordulat, kobra, kinyitott csuklyával), tetején a toll. Kinézetre mindene aranyszín, a bőre, haja, szeme - vászonköpenyt visel keselyűs válldísszel, és mindig félig fényben, félig sötétben látszik. Néha a sötét oldal láthatatlan, s áttetszenek rajta a csillagok és galaxisok. A nemi szerv területény egy lefelé néző méh.”
– Levél Nemától, 1970-es évek vége

MI A TIZENEGYCSILLAG MUNKA?

A Soror Nemán keresztül megkapott Tizeegycsillag rituálé megtalálható a honlapon. Röviden, egy-egy trónt feltételez az Életkerék tizenegy bolygószféráján, egy éven keresztül. A zóna kiválasztása általában az épp akkori érzelmi állapottól függ, és mint midnen Maat-mágia, gyakorta serkenti az egyén fejlődését, avatásait és megpróbáltatásait. Míg egy ilyen elkötelezettséget nem szabad könnyedén felvállalni, félni sem kell tőle. Az egyén egyéniesedésének és fejlődésének kifejezéseként szolgál, és az átváltozás és művészet katalizátora.

A résztvevők ezen rituálét általában átszövik saját rendszeres és szokásos gyakorlataikkal és megkísérelnek annyira kreatívak és improvizatívak lenni, amennyire csak lehet. Talán ez a legjobb hely, hogy megemlítsük a káoszmágia paradigmáját, mely rengeteg párhuzamot mutat a gyakorlatainkkal és sok tagunkra meghatározó benyomást gyakorolt. Ezen kezdeményezés megpróbálta megtisztítani az okkultizmust a rárakódott szimbolizmustól és történelmi salaktól; megemészti a varázslás módszereit azok lényegi alapjáig, így az ezoterikus folyamat legtisztább modelljeit adja kezünkbe. A Golden Dawnhoz hasonló rendszerek komplexitásával szemben forradalmi egyszerűséget hirdet. Mivel rengeteg kultúrához és gondolatrendszerhez nyúlunk annak érdekében, hogy megértsük a Mindent, ne feledjük, a gépies magolás soha nem lesz olyan hatékony, mint a szabadon kreatív folyamatok.

Azok, kik részt vesznek ezen folyamatban, újholdak idején otthon elvégeznek egy szertartást, majd összegyűlnek a Holdbázis Templomban is. Az email listán rendszeresen egyeztetünk előtte, hogy milyen téma érdekében dolgozzunk, s az utóbbi időkben ez a világbéke, a gyógyulás és az intuíciók felé hajlott. A Tizenegycsillag jelenlegi leírását magyar nyelven itt találod, az eredeti, angol nyelvűt pedig itt.

Általában egy hozzáértő el szokta magyarázni a horoszkóp vonatkozásait. Nem szükséges a résztvételhetz trónt elfoglalni, sokan kapcsolódnak saját módjukon; egyesek például inkább az Ösvényeken és nem a Szférákon dolgoztak az Életfán, vagy a köztes terekben. Szokás személyes tapasztalataink leírását elküldeni a listára és összehasonlítani, mit láttunk az asztrális gyűlésen. A 11csillag résztvevői azért dolgoznak, hogy manifesztálják N'Atont, az egyesített faji csoporttudatot Akaratuk & Szeretetük összekapcsolása által, különböző technikákon és rituálékon keresztül. A Horus-Maat szimbólumon és a 11csillag rítuson/képen túl a Csakrahangok használata szokott még összekapcsoló erő lenni.

Az eredeti tizenegycsillag rítus itt található.

Az eredeti 11csillag szigillum eleje és hátulja:

MI A HOLDBÁZIS TEMPLOM?

A Holdbázis Templomról, titkos templomunkról, mely a Hold felszínén található egy kráterben, és a Páholy termékeny pszichéjében (tehát az asztrálsíkon), így szólt Soror Nema eredeti leírása

“Egy krátergyűrű fala közelében, más kövekkel együtt áll egy szükés-sárga, nagyjából 3 méteres szikla, rajta hasadékkal. A hasadékon átlépve leereszkedünk a kőbe vágott lépcsősoron. Ezek egy jobb felé kanyarodó alagútba vezetnek, s az hatalmas, kerek, boltozatos terembe nyílik, tele duruzsoló, éneklő energiával és fénnyel. A mennyezet, falak, padló és a tárgyak fénylő kőből vannak.

A terem közel van a felszínhez, s a padló enyhén a szemben lévő falon lévő ajtó felé lejt. A terem közepén asztal; annak két oldalán szabadon álló oszlopok. Az asztalon kis szobor-figura, mely egyszerre macskaszerű és nőies; továbbá az elemi mágikus eszközök.

A másik falon az ajtó hosszú, sötét folyosóra vezet, mely egy második, tojás alakú terembe visz. Pontosan a mennyezet legmagasabb pontja alatt kristályok felhője, ezek sebesen táncolnak, csillognak, dalolnak, forognak egymás körül. Közvetlen alattuk mély tó, körülötte függőfolyosó. Ez a tó a varázstükör."

Ahogy ezt a Holdkaput a HMP tagjai látogatták, folyamatosan változott és fejlődött, az egyéni látnoki tapasztalatok hatására. A macskafigura két alakváltó őrszfinxszé alakult, a főterem függőfolyosójának peremén körben gyakran tűnik fel tizenegy trónus, a tükör-tó hatalmas mocsár lett, közepén tiszta vízből álló lencsével; sok új ajtó jelenik meg, hogy a Páholytagok személyes asztráltemplomaihoz kapcsolódjon. A látogatók által tapasztalt változások azonban lenyűgöző párhuzamot mutatnak. Bár mindig elérhető, és a Szabbatokkor és más szent napokon különösen aktív, a legrendszeresebb találkozók az Újhold éjjelén tartott Tizenegycsillag munkához kapcsolódnak, s minden Páholytagot szeretettel látunk.

MIK AZ AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK?

A Mágia hatalmas terület, és a feladat megtalálni magunkat, néha a legváratlanabb helyeken. Véleményem szerint ezek a legjobbak és általában még nyomtatásban vannak. Erősen javaslom, hogy a Tao Te Kinggel kezdd és fejezd be az olvasást, de nem felejtkezhetünk el olyan klasszikusokról, mint a Dhammapada, a Bhagavad Gita, a Biblia, vagy a Korán.

Crowley sok szempontból összefonódó írások hatalmas építménye, melyet néhány nagyon jó gondolat támaszt meg. Bármely könyve könnyen a többi írásához vonzhat minket. Amik mindenképp fontosak: Magick (In Theory & Practice), Gems From The Equinox, The Holy Books of Thelema, The Vision & The Voice, 777, a Thoth könyve a kapcsolódó Thoth Tarot paklival (ez magyarul is megjelent - ford.). A The Book of Lies, a Wisdom Or Folly, és a Magick Without Tears helyreállítják bizalmam humorérzékében, amikor hatalmes egója már nagyon zavaróvá válik. Lon Milo DuQuette Magick of Thelema-ja nagyszerű kiindulópont, mivel összegyűjti és bemutatja a legfőbb rituális gyakorlatokat, és a kikerülhetetlen Liber AL vel Legist.

A 696 Áramlat magja Nema Maat Magickjában van leírva, többek közt a Liber Pennae Praenumbra, és a valaha írt leghatékonyabb rituálék közül néhány. Második könyve, a Way of Mystery: Magick, Mysticism & Self-Transcendence 2003-ban lett publikálva.

Az okkult újjászületés nagyszerű könyvei közé tartozik a Cosmic Trigger és Prometheus Rising, ahogy minden más is Robert Anton Wilsontól, a Global Ritualism Denny Sargenttől, Visual Magick és mások Jan Friestől, Real Magick Isaac Bonewitztől, a Modern Magick Donald Michael Kraigtől, és a The Magician's Companion Bill Whitcombtól. A modern újjászületés szintén fontos írói Kenneth Grant és Austin Osman Spare, Jack Parsons és Frater Achad, Andrew Chumbley és Stephen Mace; a könyveiket jóval nehezebb beszerezni, de nagyon megéri.

A káoszmágiáról Pete Carroll Liber Null & Psychonautjában és a Liber Kaosban olvashatunk, továbbá Phil Hinetől a Condensed Chaos és Prime Chaos is ajánlott. Szintén rengeteg nagyszerű író van még ezen a téren, Ray Sherwin, Steve Wilson, Dave Lee, és Nick Hall, kinek a kis példányszámú brit kiadványait nehéz megtalálni. Akit a szexuálmágia érdekel, azoknak a Demons of the Flesh: The Complete Guide to Left Hand Path Sex Magic Nicholas és Zeena Schrecktől, Secrets of Sex Magick Frater U.D.-től, Modern Sex Magick Donald Michael Kraigtől, és Sexual Alchemy Donald Tysontól nagyon ajánlott. Emellett Carlos Castaneda, H.P. Lovecraft, és Don Webb is. Számtalan egyéb könyv és író van az említetteken tól, akik segíthetik az úton járást, ahogy a nagy történelmi kultúrák mitológiáinak tanulmányozása - egyiptomi és görög, norsz és kelta, ázsiai (tantrika/tantra, taoizmus, buddhizmus, shinto), afrikai, amerikai, ausztrál, vagy ami csak hív téged.

Crowley és Spare szinte minden írása megtalálható az interneten, és a könyvtárak szintén sokat tudnak segíteni. Ha politikai állásfoglalásra van szükség, én a T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism című írást jelölöm Hakim Beytől.

Megemlítendő, hogy több tagunk is író, s természetesen munkájuk ezeket az ideálokat testesíti meg, és a HMP számára érdekes témákat fedez fel. A linkek közt további részletek találhatók.

(Magyarul ajánlott olvasmány Crowley: A Fenevad mágiája Osara és Saddie LaMorttól, sajnos ezen a nyelven technikailag az egyetlen könyv a témában)

HOGYAN LÉPHETEK KAPCSOLATBA A HORUS MAAT PÁHOLLYAL?

Ha beszélsz angolul, a legideálisabb, ha az angol nyelvű Facebook csoportban kezded. Ha nem, kérdéseidet felteheted a magyar nyelvű csoportban, ha valamire nem tudunk válaszolni, továbbítjuk.

Az eredeti oldal: http://horusmaatlodge.com/about/faq/